Als jij een boek aan het schrijven bent, wil je dat je boodschap goed overkomt. Je wilt natuurlijk niet dat de lezer jouw boek straks na een aantal pagina’s zuchtend opzij legt.

Schrijf je boek daarom in een actieve schrijfstijl.

Want een boek lezen dat vol staat met passieve zinnen leest niet prettig. Als lezer wil je dat een boek lekker vlot leest. Jouw aandacht neemt snel af wanneer je verstrikt raakt in lange zinnen vol komma’s, of wanneer je een zin 3 keer moet lezen voordat je hem begrijpt.

Als redacteur merk ik vaak dat beginnende auteurs het moeilijk vinden om actief te schrijven. Je bent echter al een heel eind als je bij het schrijven deze 5 onmisbare tips toepast.

1. Vermijd passieve zinnen

Lezers vinden passieve zinnen, oftewel de lijdende vorm, vaak droog, statisch of langdradig. Bovendien wordt de tekst sneller onpersoonlijk als je de lijdende vorm gebruikt. De persoon verdwijnt dan naar de achtergrond. Passieve zinnen maken de tekst vaak onnodig complex.

Passieve of lijdende zinnen herken je aan een combinatie van het werkwoord worden of zijn en een voltooid deelwoord. Ze bevatten doorgaans ook het woordje door.

Niet:

Dit formulier moet door de aanvragers binnen vier weken worden teruggestuurd naar de afdeling personeelszaken. (passief)

Maar:

De aanvragers moeten dit formulier binnen vier weken naar de afdeling personeelszaken terugsturen. (actief)

2. Vermijd de zullen/kunnen-plaag

Vaak zijn de werkwoorden zullen, kunnen, mogen, willen en gaan een ware plaag in de tekst. Ze maken de tekst wollig, waardoor hij niet prettig leest.

Je tekst wordt krachtiger als je deze werkwoorden weglaat en en je boodschap komt beter over bij je lezers.

Niet:

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u contact met mij opnemen via het volgende e-mailadres. (met hulpwerkwoorden)

Maar:

Heeft u vragen over dit onderzoek, mail mij dan op [e-mailadres]. (zonder hulpwerkwoorden)

3. Zet eens wat vaker een punt

In de manuscripten die ik redigeer, zie ik vaak dat auteurs veel willen zeggen in een zin. Eigenlijk te veel! Korte enkelvoudige zinnen lezen makkelijker en prettiger dan lange zinnen vol bijzinnen en komma’s. Zet daarom eens wat vaker een punt en beperk je tot 1 kernboodschap per zin.

Niet:

Omdat de spreker ziek is en er geen tijd was om een vervanger te zoeken, want ik had nog een vergadering en daarna kwam Klaas van HR nog langs met een vraag, gaat de presentatie van vanmiddag niet door.

Maar:

De presentatie van vanmiddag gaat niet door. Want de spreker is ziek.

4. Spreek de lezer zo direct mogelijk aan

Als je een boek schrijft, wil je de lezer als het ware in je verhaal trekken. Spreek hem daarom aan met je. Dit is de meest directe aanspreekvorm. Regelmatig kom ik tegen dat auteurs het hebben over men of ze. Dat creëert onnodig veel afstand tot je lezer. Vermijd dit zoveel mogelijk.

Niet:

De termen Lean, Agile en Scrum hoort men steeds vaker in organisaties.

Maar:

De termen Lean, Agile en Scrum hoor je steeds vaker in organisaties.

5. Schrap

Zinnen bevatten snel overbodige woorden, waardoor de tekst omslachtig overkomt.

Lees je teksten daarom nog een keer helemaal door als je klaar bent met schrijven. Haal de overbodige woorden er zoveel mogelijk uit. Hoe beknopter jij de essentie van jouw tekst weergeeft, hoe prettiger hij leest en hoe duidelijker je boodschap overkomt.

Niet:

Het congres voor de IT

Maar:

Het IT-congres  

Niet:

Stijgende onkosten en toenemende personeelslasten

Maar:

Stijgende onkosten en personeelslasten

Wat denk je? Gaat dit lukken?

Ik heb er alle vertrouwen in dat je een heel eind komt.

Lukt het wat minder of blijven er her en der passieve zinnen zitten? Besef je dan dat geen enkele auteur zijn eigen werk kan perfectioneren, zelfs de J.K. Rowlings en Dan Browns van deze wereld niet. Omdat het je eigen tekst is, merk je valkuilen, zoals te lange zinnen en lastige zinsconstructies, minder goed op. Laat je boek daarom ook altijd door een redacteur corrigeren voordat hij wordt opgemaakt en gedrukt.

Als je tijdens het schrijven twijfelt of je op de goede weg bent, of wanneer je hulp wilt bij het schrijven, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.